Bewoners

Ontdek hier een antwoord op veel van je vragen als bewoner van onze residentie.

  U wenst naar TV te kijken of naar de radio te luisteren

U vindt een grote tv, radio, dvd, projector in de leefruimte. Deze kunnen op vraag gebruikt worden in de leefruimtes.


  U wenst een boek te lezen

Er is een kleine bibliotheek aanwezig in het woon- en zorgcentrum.


  U wenst de krant te lezen

U kunt ook zelf een abonnement nemen op een krant of tijdschrift.


  U wenst deel te nemen aan het ontspanningsleven in ons WoonZorgCentrum

Regelmatig organiseren we optredens, feesten en uitstappen of activiteiten binnenshuis zoals: gezelschapsspelen, groepsgymnastiek, handambacht, koken, ....

Per kwartaal maken we met enkele geïnteresseerde bewoners en vrijwilligers de huiskrant "Nieuwsbrief". Hierin vindt u een agenda en een overzicht van de gebeurtenissen in onze instelling.

De animatoren en de ergotherapeuten zijn de drijvende kracht achter deze waaier aan activiteiten. Zij zullen niet nalaten u aan te spreken en uit te nodigen voor een of meerdere van deze activiteiten.


  U wenst buiten te vertoeven

U kunt gebruik maken van onze tuin en terrassen. In de zomer staan tuinstoelen en -tafels ter beschikking op het terras.


  U wenst uw huisdier te zien

Uw huisdieren (indien ze niet gevaarlijk of hinderlijk zijn) mogen gerust op bezoek komen.


  U wenst op weekend, op vakantie, op verlof te gaan

U kunt een tijdje elders wonen indien u dat wenst (bijvoorbeeld een weekend bij familie).

U bent vrij dit te organiseren in samenspraak met uw familie. Gelieve bij elke afwezigheid de verpleging op de hoogte te brengen.


  U wenst een priester

U kunt beroep doen op een priester naar uw keuze. De verpleging zal voor u een afspraak maken.


  U wenst te telefoneren

Er kan een telefoon geïnstalleerd worden op uw kamer. U dient hiervoor wel zelf de uitgaande gesprekken te betalen.


  U wenst een brief te posten

Een postzegel kan u verkrijgen bij de hoofdverpleegkundige. De post wordt door de secretaresse weggebracht.


  U verwacht post

Bij de opname wordt met de bewoner en/of zijn/haar vertegenwoordiger duidelijk afgesproken hoe en aan wie de briefwisseling wordt bezorgd. Kaartjes, kranten en tijdschriften worden op de kamer gebracht.


  U wenst iets anders te eten

Er is een bepaalde keuze in beleg mogelijk. U kan ook kiezen tussen bepaalde warme dranken. U geeft dit door aan de verpleging. Deze zal op haar beurt de keuken verwittigen.


  U wenst een extra drank buiten de voorziene maaltijden (drinkbaar water steeds gratis beschikbaar)

Als bewoner dient u geen "klein geld" bij u te hebben. De drank wordt dan op de rekening gezet.


  U wenst uw persoonlijk wasgoed via onze externe voorzien wasserij te laten doen

Uw persoonlijk wasgoed kan via ons WoonZorgCentrum gewassen worden. Daartoe moet elk kledingstuk worden getekend op naam van de bewoner. Dit gebeurt ofwel door de bewoner zelf of door de externe wasserij ter betaling aan hun geldende tarieven. Gelieve na te zien dat dit binnen de 2 weken na uw verhuis gebeurt. Opdat geen kledingstukken zouden verloren geraken, verzoeken we u geen ongetekende kledingstukken in uw kast te leggen tenzij deze vooraf getekend/gelabeld werden.


  U wenst een pedicure of voetverzorgster

U kunt beroep doen op de externe pedicure aan huis van ons WoonZorgCentrum. Om de 4 weken komt zij hier ter plaatse de voeten verzorgen. De kostprijs wordt op de maandelijkse factuur verrekend.


  U wenst een haarkapster

Wekelijks kan u gebruik maken van de diensten van onze kapster. De prijzen van toepassing hangen uit in de badkamer. Uw rekening wordt vereffend via uw maandelijkse factuur.


  U wenst uw dokter

U vraagt aan de verpleging om een afspraak met uw dokter te maken buiten de normale maandelijkse consultatie. De verpleging zal u komen vertellen wanneer de dokter gaat langskomen.

De dokter moet u niet rechtstreeks betalen, dit komt op de factuur samen met het getuigschrift.


  U moet op consultatie gaan

Indien u op consultatie moet naar het ziekenhuis, de oogarts, de tandarts, … vragen wij dat bij voorkeur familie of kennissen u begeleiden. Begeleiding kan ook vanuit het WoonZorgCentrum tegen een kostprijs vermeld in uw opnamedossier met het WoonZorgCentrum.


  U wenst een logopediste

Via de verpleging of het secretariaat kan u een afspraak maken met een logopediste naar keuze: de kostprijs is niet inbegrepen in de dagprijs.


  U wenst een kinesitherapeut

Een behandeling is mogelijk op doktersvoorschrift en/of op vraag van het afdelingsteam. Naast therapeutische behandelingen staan zij ook in voor het aanbieden van hulpmiddelen (aangepast eetgerei, rolstoelen, looprekken, individueel op maatgemaakte geriatrische zetel, …) en waken zij over uw zit -en ligcomfort.


  U wenst een rolstoel of looprek

Indien u een rolstoel of looprek wenst dan kan deze op voorschrift van de dokter aangevraagd worden.