Bezigheid

Animatie, sociaal contact, hobby's, bijleren, uitstappen

1. Animatie

Animatie is geen vakje op zichzelf maar vormt een onderdeel van het dagelijkse leven. Hierbij kan zowel aandacht gegeven worden aan "actieve" activiteiten als aan "passieve" activiteiten. Een aantal activiteiten zullen georganiseerd worden om bij te blijven met de gebeurtenissen in de wereld (b.v. krant lezen), andere hebben dan weer het fit zijn en blijven voor ogen (beweging en gymnastiek, dansen, crea-namiddag ten behoeve van vingerritmiek, …), nog andere zijn meer gericht op het amusement (feestjes, kaarten en gezelschapsspelen, filmvoorstelling, uitstappen, …).

Uitgangspunt is dat er iedere dag activiteiten dienen plaats te vinden in de namiddag.

Voor de algemene uitwerking staat het animatieteam hiervoor in. De animatie stelt een maandelijkse kalender op die aan de bewoners bezorgd wordt via 't Casierke (ons huiskrantje) en wordt wekelijks uitgehangen.

Het staat de bewoners vrij om al dan niet aan de activiteiten deel te nemen. Belangrijk hierbij is wel dat de activiteiten niet naar een deel van de bewoners mag gericht zijn, maar dat iedereen op geregelde tijdstippen aan zijn trekken dient te komen, ongeacht hun validiteit.

Bijzondere aandacht wordt er aan de verjaardagen van de bewoners gegeven. Enerzijds is er de gemeenschappelijke viering met alle bewoners van Residentie Acropolys. Anderzijds is er ook de mogelijkheid om op een intieme basis met een aantal familieleden hun verjaardag te vieren of wanneer dit mogelijk is er met de familie op uit te trekken.

2. Sociaal contact

Het centrum van het sociaal leven in Residentie Acropolys wordt geconcentreerd in de polyvalente (cafetaria)ruimte en in de verschillende zithoeken of leefzalen op het verdiep in de residentie. Dit zijn de ontmoetingsplaatsen voor de bewoners bij uitstek.

Indien gewenst moet iedereen zich kunnen terugtrekken op zijn/haar kamer en daar de rust vinden. Bezoekers moet men ten allen tijde kunnen ontvangen. Bezoekbeperkingen zijn er niet, enkel tijdens de verzorgingsmomenten wordt van de bezoekers enige discretie verwacht. Er zijn ook geen beperkingen inzake wie op bezoek mag komen.

Daarenboven dient iedere bewoner de mogelijkheid te hebben en zelfs gestimuleerd te worden om aan activiteiten buiten het huis deel te nemen.

Periodiek wordt een activiteit georganiseerd waarbij of familie, kinderen, ... of andere externen betrokken worden.

De (achter)kleinkinderen krijgen een bijzondere rol. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd waar zij bij betrokken worden.

3. Hobby's

Bij de opname wordt geïnformeerd naar de hobby's en interesses van de bewoners, dit wordt genoteerd in de sociale anamnese. Zij zullen gestimuleerd worden om deze verder te blijven zetten. Hobby's van bewoners worden als meerwaarde gezien. Indien mogelijk worden er activiteiten opgezet waarbij bewoners met hun hobby's naar buiten komen (koorzang, schilderijen, knutselwerkjes, …).

4. Ontwikkelen van bekwaamheden en bijleren

Opname in een WZC betekent niet dat men geen nieuwe bekwaamheden meer kan verwerven of niets meer kan bijleren. In de activiteitenkalender zal er voldoende aandacht zijn om met nieuwe zaken te experimenteren. Er wordt niet enkel bij de vertrouwde activiteiten gebleven, maar regelmatig wordt iets nieuws aangeboden, doch proberen we steeds in te spelen om de interesses van de residenten.

5. Uitstappen

Er zijn diverse gradaties in uitstappen. Familieleden en leden van de vriendenkring zijn van harte welkom op deze uitstappen om u familielid te begeleiden. Bij mooi weer worden ook uitstappen voorzien naar plaatsen in de nabijheid. Waregem Koerse feesten staan ook jaarlijks op de planning.